Ett möte med konstnären Börje frykenstam
              på norra Öland våren 2011
         Foto Henrik de Try